Wushu Kung Fu Federasyonu

27137 sayılı Resmi Gazete ‘ de Türkiye Wushu Federasyonu’na İdari ve Mali yönden özerklik verilmesine dair karar yayınlanmıştır . Takiben , 26.08.2009 tarihli 27331 sayılı Resmi gazete ile Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü’ nde Özerk Spor Federasyonu olarak kayda geçmiştir. Haber detayları Protokol Haber'de.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu

Wushu Kung Fu Federasyonu’nun Kuruluşu

Wushu Kung Fu sporu, tek başına  federasyon olma özelliğine daha önceden de hak etmesine rağmen , ancak 2006 yılında Türkiye Wushu Federasyonu olarak kuruldu ve müstakil federasyon olarak faaliyetlerine başladı.

10.02.2008 tarihli ve 27137 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Wushu Federasyonu’na İdari ve Mali yönden özerklik verilmesine dair karar yayınladı.

Özerk Spor Federasyonu

Takiben , 26.08.2009 tarihli 27331 sayılı Resmi gazete ile Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü’ de  Özerk Spor Federasyonu olarak kayda geçmişti.

Bağımsız Spor Federasyonu

Wushu Kung Fu Federasyonu, Bağımsız Spor Federasyonu ünvanını alması ise 01.10.2014 tarihli 29136 sayılı Resmi Gazete aracılığı ile ilan edildi.

Uluslararası Wushu Federasyonu’nun (İWUF), Wushu ismiyle beraber Kung-Fu isminin de kullanılması yönünde takındığı tutuma kayıtsız kalmayan Wushu Kung Fu Federasyonu, 08.03.2018 tarihli ve30354 sayılı Resmi Gazete ile Türkiye Wushu Kung-fu Federasyonu olarak isim değişikliğini gerçekleşti.