Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Logosu görseli Protokol Haber'de. TOBB hakkındaki bilgiler Protokol Haber'de.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Logosu

Kâr amacı gütmeyen, Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olarak bilenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – TOBB çok sayıda üyeye sahiptir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Kuruluşu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar, 15/3/1950 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kuruldu. Yeni düzenlemeler getiren ve 1/6/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldı.

Birliğin merkezi Ankara olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kendi değerlerini şöyle sırlamaktadır:

• Odalar ve Borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek,

• Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,

• Oda ve Borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,

• Oda ve Borsa mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak,

• Ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

• Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek, amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

Üst Meslek Kuruluşu TOBB

TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir.

TOBB; 81 il 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsanın (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları) üst kuruluşudur.