İstanbul Ticaret Odası’nın Dönüm Noktaları

İstanbul Ticaret Odası Dünyada Bir Ekol!. İTO, Türkiye’nin ekonomik panoramasında daima en merkezde bulunmuştur. Bunun için de üç ayaklı ama her şartta “üye odaklı” bir hizmet anlayışı benimsenmiştir. Bunlardan ilki, kanunla kendisine verilen, tescilden ihracata kadar birçok resmi belgenin düzenlenmesini içeren görevleri, ikincisi, üyelerine, yerelden evrensele uzanan bir strateji ve perspektif kazandırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, üçüncüsü ise, üyelerinin ticari hak ve menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir. Tüm İstanbul Ticaret Odası haber detayları Protokol Haber'de.
İstanbul Ticaret Odası - İTO Merkezi Hizmet Binası

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’nin ve üyelerinin; uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder.

İTO, özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözülmesi, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ülke ekonomisine güvenli ve istikrarlı bir gelişim ortamı sağlanmasının hayati önem taşıdığını bilir. Ve tüm çalışmalarını; ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle geliştirilmesini desteklemek misyonuyla yürütür.

İstanbul Ticaret Odası’nın Misyonu

Türkiye’nin geleceğine adanmış bir kurum olarak İTO, bu misyondan aldığı güçle; ticaret, küçük sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla gelişme ve yaygınlaşmasını teşvik eder. Yurtdışında yeni pazarlar oluşturmak için çalışır. İş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri tespit eder ve kaldırılması için faaliyette bulunur.

Tüm üyelerinin ve diğer iş sahiplerinin işlemlerini süratle sonuçlandırır. Kamuoyunu aydınlatır. Kuruluş Yasası’nda da öngörüldüğü şekilde, meslek ahlak ve dayanışmasını korur. Ülke kalkınmasının sağlanmasında ve değişim yaratılmasında, kamu veya özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşla işbirliği yapar.

İTO’nun, 1882 yılından bu yana, üyeleri ile bütünleşerek, eksilmez bir heyecan ve şevkle sürdürdüğü hizmet yolculuğu, bu özellikleri ile aynı zamanda,  tüm Türkiye’nin gelişmeyi ve aydınlığı hedefleyen ekonomik ve ticari yaşamının da bir fotoğrafıdır.

İstanbul Ticaret Odası Dünyada Bir Ekol!.

İTO, Türkiye’nin ekonomik panoramasında daima en merkezde bulunmuştur. Bunun için de üç ayaklı ama her şartta “üye odaklı” bir hizmet anlayışı benimsenmiştir.

Bunlardan ilki, kanunla kendisine verilen, tescilden ihracata kadar birçok resmi belgenin düzenlenmesini içeren görevleri, ikincisi, üyelerine, yerelden evrensele uzanan bir strateji ve perspektif kazandırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, üçüncüsü ise, üyelerinin ticari hak ve menfaatlerini korumak olarak özetlenebilir.

İTO, bugüne kadar bu görevlerinin tümünü hakkıyla yerine getirme gayreti içinde olmuştur. Neticede, Türk ekonomisinin öncü kurumu olarak İTO, sadece Türkiye’nin değil bulunduğu bölgeden tüm dünyaya yayılan bir ticari ekol haline gelmiştir.

Tarihler İle İTO – İstanbul Ticaret Odası

Türkiye ticaret hayatında son derece önemli bir yere sahip olan İstanbul Ticaret Odası – İTO‘yu bir de yıllara göre tanıyalım.

İstanbul Ticaret Odası‘nın Dönüm Noktaları

1876

Ticaret Cemiyetleri Kuruldu

25 Haziran- Meclis-i Ticaret ve Ziraat kuruldu.

1880

19 Ocak-Dersaadet Ticaret Odası resmen kuruldu.

16 Haziran-Dersaadet Ticaret Odası Dahili Nizamnamesi için çalışmalara başlandı.

Sanayi ve Ziraat Odası kuruldu.

1881

16 Ağustos-Dersaadet Ticaret Odası Dahili Nizamnamesi yayınlandı.

1882

14 Ocak-Dersaadet Ticaret Odası Galata’da Mehmed Ali Paşa Hanı’nda ilk toplantısını yaparak faaliyete başladı.

Eylül ayında Oda’nın ilk yönetmeliği olan Tellallar Tüzüğü yayınlandı.

1885

5 Ocak-Desaadet Ticaret Odası Gazetesi yayınlanmaya başlandı.

1987

Eylül ayında Oda matbaası hizmete girdi.

1988

Oda, Dersaadet Ticaret Ziraat ve Sanayi Odası’na dönüştü.

1889

11 Mart- Ticaret Odaları; Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları haline dönüştürüldüğü için Oda, 1910’a kadar faaliyetlerini Dersaadet Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası adı altında sürdürdü.

1890

İlk yabancı heyet Oda’yı ziyaret etti.

Odanın girişimiyle ilk Ticaret Müzesi açıldı.

1891

Oda Galata’da Lorando Hanı’na taşındı.

1893

Dersaadet Ticaret Odası Amerika’daki Chicago Sergisi’ne katılım için öncülük etti.

1894

Hukuk-i Ticaret adlı kitap Oda’nın yayınladığı ilk kitap oldu.

1901

Tüketim Kooperatifleri kuruldu

1907

Dersaadet Ticaret Odası Mehmed Ali Paşa Han’daki yerine geri taşındı.

1910

13 Haziran tarihli nizamname ile Odalar, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ziraat Odaları birbirinden ayrıldı.

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu.

1912

Oda Gazetesi “Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi” adı ile yayınlanmaya başladı.

1914

Oda’ya ilk telefon bağlandı.

1917

Oda 2. Vakıf Han’a taşındı

1921

Milli Ticareti Teşvik ve Himaye Cemiyeti kuruldu.

1922

Milli Türk ticaret Birliği kuruldu

1923

Oda, 17 Şubat’ta İzmir İktisat Kongresi’ne katıldı.

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası millileştirildi.

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni idari meclisi belirlendi.

1924

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası (Osmanlıca ve Fransızca olarak) yayınlanmaya başladı.

1925

Oda’ya ilk kez sicil numaralı kayıt gerçekleştirildi ve 1 numaralı üye Osmanlı Bankası oldu.

14 Mayıs- Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi yürürlüğe girdi.

Tüzel kişilik kazanan Odalara üyelik zorunlu oldu.

İstanbul Ticaret Odası 4. Vakıf Han’a taşındı.

Oda’dan ayrılan tüccarlar İstanbul Ticaret Borsası’nı kuruldu.

Borsa Bülteni yayınlandı.

1926

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk Meclis seçimi ve kongresi yapıldı.

Hükümetin isteği üzerine 12 ülkeyi ziyaret eden Seyyar Sergi “Karadeniz Gemisi” organizasyonunu Oda yaptı.

1927

Oda, Milletlerarası Ticaret Odası’na (MTO) üye oldu.

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası Türkçe ve Fransızca yayınlanmaya başlandı.

1928

Oda’nın 2. kongresi yapıldı.

Oda Mecmuası Latin harfleri ile yayımlanmaya başlandı.

1929

Oda, Türkiye’nin ilk resmi nitelikteki fiyat indekslerini yayınlamaya başladı. İndeksler Birleşmiş Milletler yayınları arasına girdi.

1931

Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi kurulması görevi Oda’ya verildi.

1932

Oda’nın 50. kuruluş yıldönümünde birinci reis vekili Habibzade Ziya Bey’in açılış konuşması ile Oda meclisi toplandı.

1934

Oda, Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi’ni kurdu.

1935

Oda bünyesinde Esnaf Şubesi kuruldu. 

1937

Üyeler için Esnaf Dispanseri kuruldu.

Oda yönetim kurulu İstanbul Esnaf Cemiyetleri Müşterek Yardım Programı’nı onayladı.

1938

Esnaf Dispanseri, Alemdar Molla Fenari Sokak’ta kiralanan binada Oda üyelerine hizmet vermeye başladı.

1943

Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu yürürlüğe girdi.

1948

Oda, OECD’nin temelini oluşturan OEEC’YE dahil oldu.

1950

8 Mart – 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu yürürlüğe girdi.

Oda üyesi ithalatçı ve ihracatçı firmaların adreslerini gösteren bir kitap yayınlandı.

14 Mart- Ticari uyuşmazlıkların hakem yoluyla çözümlenmesine imkân tanıyan yönetmelik kabul edildi.

1952

Oda’dan ayrılan sanayiciler mayıs ayında İstanbul Sanayi Odası’nı kurdular. Böylece oda İstanbul Ticaret Odası (İTO) adını aldı.

1954

Oda Etüt Şubesi Müdürlüğü’nü kurarak ekonomik politikaları daha yakından izlemeye başladı.

1956

Milli Koruma Kanunu’nun yeniden yürürlüğe girmesi ile bazı ürünlerin tevzi ve tahsis işleri İTO’ya verildi.

1957

İTO’da Sanayi ve Tevzi Şubesi kuruldu.

1958

Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, İstanbul Ticaret Odası gazetesi adını aldı ve düzenli olarak yayınlanmaya başladı.

1960

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları’nın Feshiyle Yeniden Seçimlerinin Yapılması Hakkında Geçici Kanun yürürlüğe girdi.

AET ile ilişkiler başladı.

İTO Türkiye’de ilk profesyonel fuarcılık çalışmalarını başlattı.

Oda, Türkiye’de ilk kez taklit ve ayıplı ürünlerle ilgili çalışmaları başlattı.

1961

Emekli Sandığı Vakfı kuruldu.

1962

İTO, İstanbul Radyosu ile ayda iki kez yapılan “İktisat ve Ticaret Dünyamız” adlı programı başlattı.

1963

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) kuruldu.

İstanbul Esnaf Hastanesi kuruldu.

1965

Ticaret Sarayı ihale edildi.

1968

İTO başarılı ihracat yapan üyelerini ödüllendirme çalışmalarına başladı.

İTO, Türkiye İhracatı Teşvik Tedbirleri Rehberi’ni yayımladı.

1970

İTO Haliç kıyısındaki binasına taşındı.

1971

Oda’nın öncülüğünde Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı kuruldu ve inşaatlara başlandı.

Oda’da Yan Sanayi Tanıtma Bürosu kuruldu.

1974

Oda İç yönetmeliği yenilendi.

1977

İTO başarılı vergi mükellefi üyelerini ödüllendirmeye başladı.

1979

İTO tahkim müessesesinin kuralları yazıldı.

Oda bilgisayar odaklı çalışmaya başladı.

1980

Oda, Dünya Ticaret Merkezleri Birliği’ne üye oldu.

Oda hem kamu hem de özel sektörde bir ilki gerçekleştirerek Tüketici Şikâyetleri Masası’nı kurdu.

1981

İTO Türkiye’nin ilk Ekonomik Raporu’nu yayınladı.

İTO, II. İzmir İktisat Kongresi’nde bildiriler sundu.

İTO haksız rekabet ve yanıltıcı reklâmı önlemek için Dürüst Reklâmcılık Değerlendirme Kurulu’nu kurdu.

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu yürürlüğe girdi.

Dış ticaret eğitim çalışmaları ve seminerleri başlatıldı.

1982

Oda’nın İngilizce dergisi “İstanbul Chamber of Commerce-ICOC” yayımlanmaya başladı.

İTO’nun iştiraklerinden “İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.” kuruldu.

Armatörler İTO’dan ayrılarak İstanbul Deniz Ticaret Odası’nı kurdu.

1983

İş istasyonlarından uygulamaların işletildiği “İTO Network” yapısı oluşturuldu.

1984

İTO, Türkiye’de ilk İhracat Pazar Araştırması’nı Mısır ülke çalışması ile yaptı.

Kamu ve özel sektörde ilk uygulamayı gerçekleştirerek, Tüketiciyi Koruma Taahhütname Sistemi’ni başlattı.

1986

Bavul Sergileri adını alan yurt dışı ürün tanıtımlarına başlayarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

1987

Oda iç yönetmeliği yenilendi.

1990

Birleşmiş Milletler (BM) Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile İTO Türk Yan Sanayi Borsası (TYSB)kuruldu.

1992

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi inşaatına başlandı.

İTO TYSB, Hannover Sanayi Fuarı’na ilk kez Türk yan sanayici firmaların milli katılımını gerçekleştirdi.

1993

İTO Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne (ASCAME’ye) üye oldu.

İTO “Temiz Toplum” kampanyası yaptı.

1994

İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı kuruldu.

İTO Vakfı’nın Kandilli’deki çok amaçlı tesisleri hizmete girdi.

İTO, ilk Sesli Yanıt Sistemi’ni başlatan oda oldu.

Kadıköy Hizmet Birimi açıldı.

İDTM fuar binası açıldı.

1995

İTO, Türkiye’nin ilk Dış Ticaret Enstitüsü’nü kurarak eğitime açtı.

Tescil Arşivi’nin Elektronik Ortamda Tutulması Projesi başlatıldı.

1996

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü İTO’ya verildi.

Kadıköy Hizmet Birimi açıldı.

Avrupa Birliği Şubesi oluşturuldu.

Doğu Yatırım Holding A.Ş. kuruldu.

İTO TYSB, AAPEX Otomotiv Fuarı’na ilk defa Türkiye milli katılımını gerçekleştirdi.

1997

İTO internet sitesi açıldı.

Perpa ve İstoç Hizmet Birimleri açıldı.

İlk İTO tanıtım DVD’sini hazırladı.

1998

Bilgisayar, ses, faks ve internet olanaklarını bütünleştiren hizmetler devreye alındı.

1999

ISO–9001 Kalite Güvence belgesi alan ilk Oda olarak Toplam Kalite Yönetimi’ne geçti.

Hedef ve uzak pazarlara yönelik ‘Türk Ürünleri Fuarları‘ ilk kez yapılmaya başlandı.

2000

Eminönü’ndeki 2. derece tarihi eser bina, yeni hizmet binası olarak restore edilerek faaliyete geçti.

Yenibosna Hizmet Birimi açıldı.

İTO, Türkiye’nin ilk ticaret üniversitesi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni kurdu.

Sanat Galerisi açan ilk oda oldu.

İlk Türk Yan Sanayi Borsası Bülteni yayınlandı.

2001

İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitime başladı.

İTO Sanat Galerisi açıldı.

2002

İTO, Eurochamber (Avrupa Odalar Birliği) önderliğindeki Akreditasyon Projesi kapsamında Avrupa’nın En İyi Odası olarak akredite edildi.

Formula 1 İstanbul Projesi başlatıldı.

İstanbul Alışveriş Festivali “ShoppingFest” hayata geçirildi.

Kadıköy Hizmet Birimi yeni yerine taşındı.

İTO TYSB, gelenekselleştirdiği İşbirliği Günleri etkinliği ile yabancı ve yerli ana ve yan sanayicileri buluşturmaya başladı.

2003

İTOVİZYON Dergisi yayınlanmaya başlandı.

OECD başkentler dışında ilk kez İstanbul’da İTO’da bir kütüphane açtı.

İTO TYSB, Dünya Ticaret Odaları Yarışmasında ‘KOBİ’lere Yönelik En İyi Proje’ dalında birinci oldu.

Formula 1 İstanbul A.Ş. kuruldu ve İstanbul Park pistinin temeli atıldı.

İstanbul Motor Sporları Organizasyon A.Ş. kuruldu.

Şirket kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemlerinde yetki İTO bünyesindeki Ticaret Sicil Memurluğu’na devredildi.

Yabancı sermaye işlemlerinde yetki İTO bünyesindeki Ticaret Sicil Memurluğu’na devredildi.

“Hünkâr Kasrı Restorasyonu” için İstanbul Ticaret Odası Vakfı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İTO internet sitesi, kurumsal portala dönüştürüldü.

İTO TYSB; Gana, Katar ve Çin’de kurulan yan sanayi borsalarına danışmanlık yaptı.

İTO TYSB, ABD’deki SAE Otomotiv Fuarı’na ilk defa Türkiye’nin milli katılımını gerçekleştirdi.

İDTM yatırım projeleri tamamlandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Üsküdar yerleşkesi hizmete girdi.

2004

“İTO Bilgi Hattı ve Bilgi Edinme Birimi” hizmete girdi ve sonra adı “Çağrı Merkezi” olarak değişti.

Formula 1 yarış takvimine, İstanbul alındı.

“Başarılı KOBİ” yarışmalarının ilki düzenlendi.

Açıkhava Sanat Merkezi’nin ilki açıldı.

İTO, İstanbul Resimleri Sergisi’ni açtı.

İTO, 1882 yılından başlayan yayınlarla Nadir Eserler Sergisi düzenledi.

Oda, Doğu Anadolu’da Turizm Odaklı Bölgesel Kalkınma Projesi’ni başlattı.

İTO TYSB pilot seçilen 11 ilin ticaret odasında TYSB Hizmet Birimleri kurdu.

“Tarih Sanat Buluşması” resim yarışması yapıldı.

İTO Mesleki Eğitim Merkezi (İTOMEM) faaliyete geçti.

PERPA Hizmet Birimi yeni yerine taşındı.

2005

KOBİ’leri ihracatçı yapmayı hedefleyen “İhracata İlk Adım Programı” başlatıldı.

İTO’nun öncülüğünde Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ve Moto GP yarışları İstanbul’da ilk kez yapıldı.

İTO’da reorganizasyon gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile İTO Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi (ITPO) hizmete girdi.

Avrupa-Akdeniz Ülkeleri On-Line Tarım Gıda Ticareti Projesi (EMED) başladı.

İstanbul’un Hediyelik Eşyaları Yarışması düzenledi.

Anadolu Açılımı Projesi başlatıldı.

Bilişim Teknoloji ve e-Ticaret Şubesi kuruldu.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şubesi kuruldu.

İştirakler Şubesi kuruldu.

Fon Hizmetleri ve Değerlendirme Şubesi kuruldu.

Kadıköy Hizmet Temsilciliği, Hasanpaşa’da yeni binasına taşındı.

İTO TYSB, otomotiv yan sanayi firmalarına ilk defa Almanya’daki Wolkswagen tesislerinde eğitim verilmesini sağladı.

2006

İTO-KOSGEB arasında KOBİ’leri geliştirmeye yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye, İTO’nun milli katılımı ile Hannover Messe Sanayi Fuarı’nın Partner Ülkesi oldu.

İTO’nun Giyimkent Bölge Temsilciliği açıldı.

Körfez Açılımı Projesi başlatıldı.

e-İTO Projesi başladı.

Han Mektupları Sergisi yapıldı.

Barışı Taşıyan Vapur ‘Kurtuluş’ belgeselinin galası ve sergisi yapıldı.

İTO, Ticari Mektup Zarfları Sergisi düzenledi.

Teknopark Projesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.

İstanbul için “Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması” yapıldı.

Giyimkent Bölge Temsilciliği kendi binasında hizmete girdi.

“Musikişinas Tüccarlarımız” adlı müzik CD’si kitapçığı hazırlandı.

2007

125. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Taksim Metro İstasyonunda, “Atatürk Resimleri Sergisi” düzenlendi.

Kadınlar Çeşmesi İlköğretim Okulu restorasyonu tamamlandı.

Yeni Camii Hünkâr Kasrı restorasyonu 2.kısım inşaatı başladı.

Kızlarağası Mehmet Ağa Medresesi restorasyonu tamamlandı.

4. Açıkhava Sanat Merkezi etkinliği yapıldı.

35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde Rus Masalları Konser etkinliğine sponsor olundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin yeni kampus tadilatına başlandı.

Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi yapımına başlandı.

Bağcılar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yapımına başlandı.

Yorgo Zarifi Köşkü restorasyonu proje çalışmalarına başlandı.

Giyimkent Bölge Temsilciliği Bayrampaşa İrtibat Bürosu açıldı.

TİM Gösteri Merkezi’nde “Küresel Isınmaya Yükselen Çığlık” gösterisi yapıldı.

İTO, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkanlığı’na seçildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları Projesi (ÖZİMEK) başladı.

İTO, Hannover Sanayi Fuarı’nda Onur Konuğu Ülke Türkiye organizasyonunu gerçekleştirdi.

Rüstempaşa Medresesi restorasyonu çalışmalarına başlandı.

İTO’nun Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma ve Kış Olimpiyatları Projesi kapsamında 2011 Dünya Üniversiteler (Universiade) Kış Oyunları Erzurum’a alındı.

2008

İTO’nun danışma ve yürütme kurulu asil üyesi olduğu 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kuruldu.

Türkiye, Frankfurt Kitap Fuarı’na İTO’nun milli organizasyonu ile Onur Konuğu Ülke olarak katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampusu açıldı.

Meslek Komiteleri, Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Sistemine (NACE) göre yeniden düzenlendi.

Tarihi Yarımada’nın Yayalaştırılması Projesi kapsamında Mahmutpaşa ve civarındaki cadde, sokaklar yenilendi.

İTO üyeliği 50 yılı aşan firmalarını ödüllendirdi.

2009

Yeni Camii Hünkar Kasrı Restorasyonu tamamlandı.

İTO Organ Seçimleri Yetki Belgesi başvuruları ilk kez internetten yapıldı.

Üyeler aidat borçlarını internetten sanal POS üzerinde kredi kartı ile ödemeye başladı.

Bazı Oda belgelerine kargo destekli portaldan alma imkânı sağlandı.

Bağcılar İTO Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi açıldı

İTO, ikinci kez ASCAME Başkanlığına seçildi.

Kadıköy Bölge Temsilciliği Pendik Hizmet Birimi açıldı.

İstanbul Piyasa Güven ve Eğilim İndeksi sonuçları ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı

Teknopark İstanbul A.Ş. Şirketi kuruldu

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve İTO meslek standartlarının oluşturulması için işbirliği protokolü imzaladı.

İTO Sanayi ve Otomotiv İhtisas Komitesi kurarak sanayi sektörlerinin nabzını tutmaya başladı.

İTO, Katar’da Türkiye’nin en büyük ve geniş kapsamlı Türk ürünleri sergisi organizasyonunu gerçekleştirdi.

İTO’ya, Ekonomi Bakanlığı tarafından A sınıfı fuar organizasyonu yetki belgesi verildi.

İTO, Almanya-Köln’de düzenlenen Anuga Gıda Fuarı’na Türkiye’nin Onur Konuğu ülke organizasyonunu gerçekleştirdi.

İTO-SSM Teknoparkı niyet mektubu imzalandı.

2010

İTO AB Bilgi Merkezi açıldı.

New York Eyaleti İstanbul Yatırım ve Ticaret Ofisi açıldı.

Yeni Camii Hünkâr Kasrı Restorasyon Projesi EuropaNostra “Konservasyon” ödülü aldı.

İTO, şehitler anısına Türkiye çapında okul yapımlarına başladı.

İTO’nun tüm yayınları elektronik ortamda yayınlanmaya başlandı.

Türk Sanat Musikisi Korosu kuruldu.

İTO, THY Teknik A.Ş. ile THY 1. Parça İmalat Sergisi, THY 2. Parça İmalat Sergisi ve TÜHESFO Türk Havacılık Endüstrisi Sergisi’ni düzenledi.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Hizmet Birimi açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hizmet Birimi açıldı.

Teknopark İstanbul’un ortaklık sözleşmesi imzalandı.

2011 

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile TÜRKMEK “Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi” imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İTO “TSK Malzeme Yerlileştirme Sergisi” protokolü imzaladı.

İTOTEST Merkezi kuruldu.

İTO, ÖZİMEK Projesi ile En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde ‘Dünyanın En İyi Odası’ ödülü aldı.

Eminönü’ndeki Vasillianus Burcu restorasyonu tamamlandı

İTO’nun Türkiye’ye kazandırdığı 25. Dünya Üniversiteler Kış Olimpiyatları Erzurum’da yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri 3. Malzeme Yerlileştirme Sergisi’ni düzenledi.

İTO, Cebit Hannover Fuarı Onur Konuğu Türkiye organizasyonunu yaptı.

2012

İTO 14 adet tarihi çeşmenin restorasyonunu tamamladı

İTO’nun yaptırdığı okul sayısı 40’a ulaştı

İstanbul Ticaret Üniversitesi için Sütlüce’de satın alınan kampus eğitime açıldı.

2013

İTO-KOSGEB İşbirliği Geliştirme Projesi imzalandı

İTO’nun yaptırdığı 8 okulun açılışı yapıldı.

ÖZİMEK Projesi 40 bine yaklaşan mezun sayısı ile Türkiye tarihinin en büyük mesleki eğitim projesi oldu.

İTO, üyeleri için İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ile iş vizesi başvurularının kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

İTO Akademi Yetkinlik Temelli İnsan Kaynakları Geliştirme Projesi kapsamında İTO Akademi web portalı kuruldu.

İTO TYSB, İsfahan Ticaret Odası ile işbirliği sözleşmesi imzaladı.

2014

İTO hedef sektörlerde yeni imkânlar için dünyanın önde gelen firmalarıyla yaptığı “Yuvarlak Masa” toplantılarının ilkini Brüksel’de gerçekleştirdi.

e-İTO kapsamında, Odamız tarafından verilen belgeler elektronik ortama taşındı.

e-imzalı ve ıslak imzalı Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, e- imzalı ve ıslak imzalı ticaret sicil gazetesi verilmeye başlandı. 

İTO, İstanbul’daki tüm sektörleri hareketlendiren Shopping Fest organizasyonunun başına geçti.

Oda’da Kredi Garanti Fonu temsilciliği açıldı.

İTO, üyelerine indirimli hizmet alabilmek için Türk Standardları Enstitüsü (TSE)ile protokol imzaladı.

Oda Kütüphanesi yeni yerinde ve daha etkin hizmet vermeye başladı.

Şirket kuruluşu, şirket merkezinin başka bir ilden İstanbul’a nakli ve şube açılışları Merkezi Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yapılmaya başlandı.

İTO TYSB, yabancı ana sanayici ile yerli yan sanayiciyi bir araya getirdiği Tedarikçi Günleri’nin sayısını artırdı.

Sanayi İhtisas Komitesi İleri Malzeme Teknolojileri raporunu kamuoyu ile paylaştı.

İTO; üyesine daha iyi ve yerinde hizmet sunabilmek amacıyla İTO-Mobil Hizmet Otobüsü’nü faaliyete geçirdi.

İTO merkez binada KOSGEB temsilciliği açıldı.

2015

Oda, ekonomiyi geleceğe taşımak ve İstanbul’un markalaşmasına katkı sağlayan başarıları desteklemek amacıyla “İstanbul Ticaret Odası Ödülleri”nin ilkini gerçekleştirdi.

Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM için 96 metrekarelik yaşayan dev İstanbul maketi hazırlatıldı.

İstanbul Maketi Stevie – International Business İvords yarışmasında 3 bin 700 aday arasından altın ödüle layık görüldü.

İTO Paranın Başkenti İstanbul Projesi’nin basın tanımını yaptı. 

İTO İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Stratejik Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

İstanbul’un tanıtımını kuvvetlendirmek için Instagram’da İstanbul konulu #oneistanbul yarışması başlatıldı.

Oda, İstanbul’un ilk resmi web sitesi howtoistanbul’un yayınına başladı.

İTO başkanlığını yaptığı Turizm Geliştirme ve Eği­tim Vakfı (TUGEV) ve iktisadi işletmesi olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) çalışmalarını artırdı. 

İstan­bul Ticaret Gazetesi’nin internet sitesi itohaber.com adresinde faaliyete başladı.   

İstanbul Ticaret’in ilk İngilizce sayısı yayınlanmaya başladı.

İstanbul’un ticari arşivini tutan İTO Arşiv açıldı.

www.tysb.com.tr internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak firmaların kullanımına açıldı.

İTO, “Uluslararası Kadın Girişimciler Yarışması” (International Women’s Entrepreneurial Challenge-IWEC) organizasyonuna ev sahipliği yaptı.  

İTO Akademi Projesi ücretsiz 8 eğitim programı ile başlatıldı. Ücretsiz ve ücretli uzaktan eğitimlere akademi.ito.org.tr web adresinden erişim verildi.

Tekstil Sektörü 2023 Stratejileri ile İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Stratejik Eylem Planı çalışması yapıldı.

İTO Deri Hazır Giyim ve Saraciye İhracatının Arttırılması için sektörün ilk URGE çalışmasını başlattı.

İTO, Halı Sektörü İhracatının Arttırılması Projeleri’ne başladı.

İTO Tahkim Merkezi açıldı ve  “İTOTAM Açılışı ve Tahkim Kuralları Tanıtım Toplantısı” düzenlendi.

İTO Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA), Sürekli Eğitim Merkezi ve Bilginin Ticarileştirme Merkezi’nin kuruluş kararını aldı.

İTO, Türkiye’nin Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen ve dünya TV endüstrisinin vitrini MIPCOM’a Onur Konuğu Ülke organizasyonunu gerçekleştirdi. 

2016

Oda, İhracata İlk Adım Programı’nı yeniledi. Yeni Nesil İhracata İlk Adım Programı ile firmalara eğitim verilmeye başlandı. 

İTO TYSB, oda üyelerine Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’ndeki (CERN) iş fırsatları ve ihaleleri hakkında bilgilendirme yapacak.

İTO, BM Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile  “İşbirliği Sözleşmesi” imzaladı.

İTO 2016 MIPIM fuarında 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile Türkiye inşaat sektörüne büyük bir tanıtım sağladı. Yaşayan İstanbul Maketi büyük ilgi gördü.