Erkan KILIÇ, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği’ni Ziyaret Etti

Erkan KILIÇ'ın Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Ziyareti detayları Protokol Haber'de.
Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Ziyareti

Sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerine başvurmak, sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde dinlemek amacıyla başlatılan  “STK Ziyaretleri” kapsamında Sivil Toplum İle İlişkiler Genel Müdürü Sayın Erkan KILIÇ Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneğini ziyaret etti.  

Uygulamada STK’ların karşılaştıkları sorunlar,  genel müdürlükten beklentiler, göç ve uyum konusunda sivil toplum kuruluşlarının sahada daha da aktif olarak görev almaları, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının proje esaslı çalışmalarının teşvik edilmesi, uyum konusunda Kamu-STK iş birliğinin sağlanması,  gönüllülük konusunda yasal çerçevenin oluşturulması konularında karşılıklı düşünceler paylaşıldı.