Başkent Protokol Listesi

Başkent Protokolü Listesini Protokol Haber'de okuyabilirsiniz.
Başkent Protokolü Listesi Detayları

Dışişleri Bakanlığı, devlet protokolünü kurumlar ile paylaştı. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan Başkent Protokol Listesi‘ndeki düzenlemeye göre, eski listede 51. sıradaki Diyanet İşleri Başkanı, kuvvet komutanları, bakanlar, orgeneral ve oramirallerin önünde 10. sıraya getirildi.

Genelkurmay başkanının daha önceki olduğu gibi 3. sırada yer aldığı listede, önceden 10. sıradaki kuvvet komutanları 15. sıraya çekildi.

Eski listede 11. sıradaki orgeneral ve oramiraller ise bundan sonra 23. sırada yerlerini alacaklar.

Tuğgeneral ve tuğamiraller ise listede yer almıyor. Yerine Sivil Toplum Kuruluşları başkanları Devlet Protokolü’nde 35. sırada yer aldı.

Başkent Protokol Listesi

Halk tarafından çoğunlukla; Devlet Protokolü veya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü olarak bilinen  Başkent Protokol Listesi sırası ile şöyle:

1. TBMM Başkanı
2. Başbakan
3. Genelkurmay Başkanı
4. Ana Muhalefet Partisi Başkanı
5. Eski Cumhurbaşkanları
6. Anayasa Mahkemesi Başkanı
7. Başbakan Yardımcıları
8. Yargıtay Birinci Başkanı
9. Danıştay Başkanı
10. Diyanet İşleri Başkanı
11. Bakanlar Kurulu üyeleri
12. Kuvvet komutanları (Kara, Deniz, Hava, Jand.)
13. Orgeneraller/Oramiraller
14. YÖK Başkanı
15. TBMM Başkan Vekilleri
16. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları
17. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri
18. TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları
19. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri
20. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları
21. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri
22. TBMM üyeleri
23. Sayıştay Başkanı
24. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
25. Danıştay Başsavcısı
26. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
27. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
28. Anayasa Mahkemesi üyeleri
29. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri
30. Danıştay Başkan Vekilleri
31. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili
32. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili
33. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
34. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
35. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
36. TBMM Genel Sekreteri
37. Başbakanlık Müsteşarı
38. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
39. Ankara Valisi
40. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
41. Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri
42. Ankara Garnizon Komutanı
43. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
44. Korgeneraller/Koramiraller
45. MGK Genel Sekreteri/Bakanlık Müsteşarları/AB Genel Sekreteri/Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar
46. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı
47. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı
48. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
49. Merkez Bankası Başkanı
50. Rekabet Kurumu Başkanı
51. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı
52. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
53. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları
54. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları
55. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı
56. Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları
57. Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeler
58. Danıştay Daire Başkanları ve Üyeler
59. Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeler
60. Devlet Personel Başkanı
61. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
62. TÜBİTAK Başkanı
63. Ankara’daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları
64. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
65. Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri
66. Merkezde Görevli Valiler
67. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
68. Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri
69. YÖK Genel Sekreteri
70. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
71. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
72. Anadolu Ajansı Genel Müdürü
73. TRT Genel Müdürü
74. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
75. Vakıflar Genel Müdürü
76. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
77. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
78. Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri
79. Ankara’daki Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları
80. Ankara’daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
81. Askeri Dernek Başkanları