Ankara Ticaret Odası Vizyonu ve Misyonunu Yayınladı

Ankara Ticaret Odası’nın Kuruluşu Cumhuriyetin ilan edilmesi ile yaşıt olan Ankara Ticaret Odası (ATO), 1923 yılının Mayıs ayında “Ankara Ticaret ve Sanayi Odası” adıyla kuruldu. Ankara Ticaret Odası ilk olarak Anafartalar Caddesi üzerindeki eski bir binada faaliyetlerine başladı. ATO'nun tarihsel süreci Protokol Haber'de.
Ankara Ticaret Odası Logosu

Ankara Ticaret Odası ATO, web sitesinde vizyonu ve misyonunu açıkladı. Ankara Ticaret Odası’nın web sitesinde açıkladığı vizyonu ve misyonu şu şekilde:

Ankara Ticaret Odası Vizyonu

Türkiye’nin ekonomisinin ticaret-bilgi-iş ahlakı etkileşimine dayalı olarak büyüme, kalkınma ve dönüşümünün sağlanması konusunda katalizör olan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Ankara Ticaret Odası Misyonu

Ankara Ticaret Odası; Ankara’da pozitif bir iş ortamı ve dinamik bir iş yaşamını teşvik edilmesi amacıyla üyelerinin mesleki faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldıran, menfaatlerini etkili biçimde savunan ve onları başarmaya yönlendiren, destekleyen ve geliştiren bir kurumdur.

ATO, iş ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni, disiplini, mesleki ahlak ve dayanışmayı hakim kılmak üzere yasal görevlerinin yanında girişimci bireylere; ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel sorunları karşında “biz duygusu”ndan hareketle “sen kazan ülken kazansın” anlayışının kazandırılmasını misyon olarak seçmiş bulunmaktadır.

Ankara Ticaret Odası misyonunu yerine getirirken, 21. yüzyıl sürecinde Türkiye’nin kültürel değerlerini çalışma ve ticaret hayatının merkezine alarak dengeli bir insan-ticaret-kültür etkileşimi ortaya koyan ve toplumun değerleriyle bütünleşen bir girişimcilik modeli çerçevesinde iç ve dış ticarete yönelik yatırım ve faaliyetleri destekleyerek ülke kalkınmasına katkı sağlar. 

Ankara Ticaret Odası’nın Tarihsel Süreci İse Şöyledir:

Ankara Ticaret Odası’nın Kuruluşu

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile yaşıt olan Ankara Ticaret Odası (ATO), 1923 yılının Mayıs ayında “Ankara Ticaret ve Sanayi Odası” adıyla kuruldu.

Ankara Ticaret Odası ilk olarak Anafartalar Caddesi üzerindeki eski bir binada faaliyetlerine başladı.

Ankara Ticaret Odası, kuruluşunun İzmir İktisat Kongresi’nden birkaç ay sonra gerçekleşmiş olması tesadüf değildir. Kongre’de sunulan grup teklifleri arasında Ticaret ve Sanayi Odaları’nın yurt çapında örgütlenmesi ve yaygınlaştırılması da bulunmaktadır.

Ankara Ticaret Odası’nın Yeni Kimliği

22 Nisan 1925 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çıkarılmış, 1926 yılında da Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, 350 tüccar, 800 küçük esnaf ve sanatkâr üyesi ile hukuki kimliğini kazandı.

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, savaş sonrası ticaretin durgunluğu ve 1929 dünya ekonomik bunalımının etkisiyle uzun süre varlık gösteremedi ve sadece bir teşekkül halinde kalmak durumunda oldu.

Ankara Ticaret Odası ve 4355 Sayılı Kanun

655 sayılı kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca 1943 yılında 4355 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, 1950’den sonra hükumetle yakın diyalog kurdu.

1950 yılında yürürlüğe giren 5590 sayılı kanun temelinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurulmasına öncülük etti ve yönetiminde görev aldı. Söz konusu kanun çerçevesinde Ankara Ticaret ve Sanayi Odası meslek gruplarını yeniden belirlemiş ve organlarını oluşturdu.

Ankara Ticaret Odası, özel sektör temsilcisi olarak, ülkemizin büyük sanayi kuruluşlarından Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Anonim Şirketi’nin kurucu üyeleri arasında da yerini aldı.

Ankara Ticaret Odası Yeniden Yapılanıyor

1964 yılında Ankara Sanayi Odası‘nın kurulmasıyla Ankara Ticaret Odası, “Ankara Ticaret Odası” adıyla yeniden yapılandırıldı.

Ankara Ticaret Odası, yasada tanımlanan görev ve yetkilerini yerine getirmenin ötesinde özel teşebbüsün sesi olma özelliğini her zaman ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttu.

157 bini aşkın üyeye ulaşan Ankara Ticaret Odası, bugün geldiği noktada dinamizm, yenilik ve iletişimi simgelemektedir.

Ankara Ticaret Odası, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak etkin ve kaliteli hizmet sunma, meslek ahlakı, dürüstlük ve güveni hâkim kılma, ülke sorunlarına karşı duyarlı olma politikasını sürdürmektedir.