Adana Ticaret Odası

Adana Ticaret Odası, 1894 yılında, pamuk ticaretinin dışarıya yönelik olması ve birazda dış alıcıların baskısı ile ve daha çok, pamuk ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek üzere Ticaret ve Ziraat Bakanlığının emri ile kurulmuştur. 1914 yılında patlayan birinci Dünya Savaşı süresince, Oda faaliyetleri kısıtlanmış ve harp içinde şartların elverişli olmaması nedeniyle Oda seçimleri yapılamamış bu arada, Ticaret Bakanlığı, mevcut nizamnameyi yürürlükten kaldırarak, Odaların ünvanlarını
Adana Ticaret Odası Hizmet Binası

Adana Ticaret Odası, 1894 yılında, pamuk ticaretinin dışarıya yönelik olması ve birazda dış alıcıların baskısı ile ve daha çok, pamuk ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek üzere Ticaret ve Ziraat Bakanlığının emri ile kurulmuştur.

1894 – 1909 yılları arasında çok dar bir alanda, kısıtlı imkânlarla çalışabilmiş olan Adana Ticaret Odası, 1909 yılında, savaşlar ve dış güçlerin baskıları sonucu felce uğrayan ekonomik hayatla birlikte, bir süre faaliyetlerine ara vermek durumunda kalmıştır.

1909 – 1911 yıllarında Adana Ticaret Odası, Ziraat odasını da bünyesine alarak “Ticaret ve Ziraat Odası” adı altında çalışmaya başladıktan sonra Ticaret Odası, 1911 yılında Ziraat Odasından ayrıldı.

Bu arada çalışmalarının ağırlık merkezi olan pamuk ticaretinde ve özellikle, pamuk ihracatında yeni düzenlemeler yapıldı. 1914 yılında patlayan birinci Dünya Savaşı süresince, Oda faaliyetleri kısıtlandı ve harp içinde şartların elverişli olmaması nedeniyle Oda seçimleri yapılamadı.

Adana Ticaret ve Sanayi Odası

Bu arada, Ticaret Bakanlığı, mevcut nizamnameyi yürürlükten kaldırarak, Odaların unvanlarını “ticaret ve sanayi” Odaları olarak değiştirdi. Adana Ticaret Odası’da, bu karara uyarak “Adana Ticaret ve Sanayi Odası” unvanını kullanmaya başladı..

Odanın Yöneticilerine Yabancılar Atanıyor

I. Dünya savaşının Osmanlı aleyhine sonuçlanması üzerine Adana’nın Aralık 1918′ de işgal edildi. Gerek Fransızların ve gerekse Ermenilerin baskısı altında kalan Odanın Türk asıllı yöneticileri görevlerinden ayrıldı ve yönetim kadrosuna Fransız idaresi tarafından Ermeni asıllı tacirler atandı.

5 Ocak 1922′ de yapılan Ankara anlaşmasıyla Fransız İşgali son buldu ve Adana Türklere teslim edildi. Fransız idaresi zamanında, Odanın mutlak hakimi olan Ermeniler, Adana’yı terk ederken Odanın bütün belgelerini yaktılar.

Adana Ticaret Odası’ında Yeni Dönem

27 Eylül 1925 tarihinde kabul edilip, 1926 yılı başından itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile yeni bir dönem başladı.

Bu kanun ile, Ticaret ve Sanayi Odalarına tüzel kişilik verildi, Ticaret ve Sanayi erbabının Odalara kayıt mecburiyeti konuldu. Bu kanunun bir özelliği de, Odaların çalışma alanlarını mahalli olmaktan çıkarıp, bölgesel bir hüviyet kazandırmış olmasıdır.

11 Ocak 1943 tarihinde ise; kabul olunan 4355 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları kanunu” 655 sayılı kanun ile bu kanunun 8. maddesini tadil eden 916 sayılı kanun ve 1302 sayılı Umumi Borsalar Nizamnamesinin Ticaret ve Zahire Borsalarına ait hükümlerini yürürlükten kaldırıldı.

Bu yeni kanun, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsalarına yeni bir şekil verildi. Ticaret Borsası Adana Ticaret Odası bünyesinden ayrıldı.

Meslek Grupları, Oda meclisini ve İdare kurulunu ihdas etti. Ayrıca, bu kuruluşlarda Ticaret Bakanlığını temsilen bir Genel Sekreter ve gereğinde Genel Sekreter Yardımcısı bulundurmayı kabul edildi.

Adana Ticaret Odası’na Dönüşmesi

8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı “Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği” kanununun 4355 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin tüzüğü tatbikattan kaldırılınca, Oda ve Borsalara yepyeni bir biçim vererek, bir birlik etrafında teşkilatlanmalarına imkân sağlandı.

Bu dönmeden sonra Adana Ticaret Odası, “Ticaret ve Sanayi Odası” olarak bu yasaya intibak etti.

1966 yılına kadar “Adana Ticaret ve Sanayi Odası” olarak faaliyetlerini sürdüren Adana Ticaret Odası, 1966 yılında sanayicilerin bir araya gelerek “Adana Sanayi Odası”nı kurmalarıyla “Adana Ticaret Odası” unvanını aldı. 

54 yıl boyunca yürürlükte kalan bu Kanun, görülen lüzum üzerine uzun çalışmalar neticesinde değiştirildi ve 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu” ile Odalar ve Borsaların kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları çağın gereklerine göre yeniden düzenlendi.